به سایت ثبت نام اینترنتی موسسه خدمات علمی و آموزشی رزمندگان اسلام خوش آمدید

چنانچه شما دانش آموز داوطلب ثبت نام در آزمون های رزمندگان هستید و یا قصد ثبت نام صرفاً یک نفر داوطلب را دارید از بخش ثبت نام انفرادی استفاده نمایید:

 
ورود ثبت نام انفرادی
 

چنانچه شما یکی از مسئولان موسسه خدمات علمی رزمندگان، بسیج دانش آموزی، مدارس و یا نماینده تعدادی از دانش آموزان هستید و می خواهید آنان را در آزمون های این موسسه ثبت نام کنید از بخش ثبت نام گروهی استفاده نمایید:

 
ورود ثبت نام گروهی